Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik wynajmu powierzchni komercyjnych
Kod: 333402
Synteza: Zajmuje się wynajmem pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, magazynów, linii produkcyjnych oraz lokali usługowych firmom oraz osobom pracującym na własny rachunek; nawiązuje kontakty z potencjalnymi klientami; negocjuje ceny i podpisuje umowy; czuwa nad prawidłową eksploatacją wynajmowanych powierzchni.
Zadania zawodowe:
 • kompletowanie bazy pomieszczeń biurowych, magazynów, lokali usługowych i handlowych do wynajęcia;
 • wyszukiwanie właścicieli lokali oraz zbieranie informacji o warunkach wynajmu;
 • nawiązywanie kontaktu z potencjalnym klientem (osobą prywatną lub firmą), który zamierza wynająć lokal oraz zaprezentowanie klientowi oferty wynajmu lokalu;
 • sprawdzenie odpowiednich dokumentów, z których wynika prawo do wynajmowania lokalu;
 • umożliwienie obejrzenia lokalu do wynajmu;
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów istotnych do zawarcia umowy oraz określenie stron umowy, przedmiotu, zakresu, terminu i czasu obowiązywania umowy;
 • określenie stawki i wysokości czynszu najmu lokalu, terminów i sposobu płatności (gotówką, przelewem bankowym itp. oraz waluty, jej przeliczników na PLN oraz waloryzacji);
 • przedstawienie zapisów zabezpieczających interesy stron oraz ich analiza pod względem prawnym;
 • określenie wysokości, terminów i formy płatności kar umownych;
 • określenie wysokości kaucji w celu zabezpieczenia roszczeń, ich wysokości, oprocentowania, warunków zwrotu itp.;
 • negocjowanie warunków umowy z klientem;
 • skierowanie projektu umowy do weryfikacji prawnej oraz do podpisania umowy między stronami po ewentualnych poprawkach;
 • zbieranie opinii użytkowników lokali o warunkach najmu i wyposażeniu lokalu biurowego w niezbędne meble i akcesoria;
 • określenie i prowadzenie windykacji wierzytelności powstałych z tytułu wynajmu lokali biurowych i innych powierzchni komercyjnych;
 • prowadzenie marketingu wynajmowanych lokali biurowych lub innych lokali komercyjnych;
 • opracowywanie profili potencjalnych klientów;
 • współpraca z właścicielami lokali do wynajęcia, prawnikami oraz potencjalnymi klientami;
 • opracowywanie raportów i analiz dokumentujących wynajem lokali i innych obiektów komercyjnych;
 • stałe doskonalenie umiejętności prezentacji lokali i zawierania prawidłowych umów.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • wynajem stanowisk pracy oraz sal konferencyjnych do przeprowadzania spotkań biznesowych na godziny w lokalach biurowych (tzw. coworking).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę