Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Fotosista
Kod: 343103
Synteza: Wykonuje fotosy filmu, reklamowe i robocze, zgodnie z wytycznymi i wskazówkami producenta, reżysera i kierownika produkcji filmu; odpowiada za techniczną i fotograficzną jakość fotosów.
Zadania zawodowe:
  • uzgadnianie z reżyserem i operatorem obrazu koncepcji fotosów reklamowych filmu jako całości, jak również poszczególnych ujęć;
  • wykonywanie fotograficznych zdjęć próbnych aktorów, charakteryzacji itp. oraz dokumentacji fotograficznej środków inscenizacyjnych, obiektów zdjęciowych itp.;
  • wykonywanie fotosów reklamowych ustalonych scen;
  • wykonywanie fotosów roboczych dotyczących interesujących i istotnych momentów realizacji filmu;
  • nadzorowanie lub prowadzenie obróbki graficznej zdjęć, odbieranie odbitek kontrolnych, uzgadnianie z producentem i reżyserem ich kadrowania oraz odbieranie kopii fotosów;
  • zestawianie kompletu fotosów reklamowych na podstawie uzgodnień z producentem, reżyserem i operatorem obrazu;
  • dbanie o właściwą obsługę i konserwację przydzielonego sprzętu fotograficznego oraz zdawanie go po zakończeniu zdjęć;
  • rozliczanie się ze zużycia materiałów fotograficznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę