Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Fototechnik
Kod: 343104
Synteza: Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych; znajduje zatrudnienie w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.
Zadania zawodowe: - wykonywanie ręcznej i maszynowej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
- wykonywanie maszynowej obróbki chemicznej materiałów dwuazoniowych i termograficznych;
- przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych;
- posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
- kontrolowanie i regulowanie fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów chemicznej obróbki materiałów fotograficznych;
- prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
- przewidywanie i zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze stosowania toksycznych odczynników chemicznych;
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych;
- posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie fotografii;
- filmowanie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę