Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
Kod: 343205
Synteza: Planuje, organizuje oraz wykonuje prace sztukatorskie i kamieniarskie; dokonuje rekonstrukcji elementów, detali sztukatorskich i kamieniarskich; wykonuje elementy budowlane (mury, schody, gzymsy), detale architektoniczne (pilastry i attyki), elementy małej architektury (fontanny, rzeźby ogrodowe), pomniki i nagrobki; wykonuje repliki elementów sztukatorskich i kamieniarskich o wartości artystycznej.
Zadania zawodowe:
 • sporządzanie szkiców i rysunków technicznych detali sztukatorskich;
 • wykonywanie modeli i replik wyrobów sztukatorskich i kamieniarskich;
 • ustalanie proporcji obiektów sztukatorskich i kamieniarskich;
 • dobieranie rodzajów kamienia, narzędzi i sprzętu do realizacji określonych zadań, np. pomników;
 • planowanie podziału bloków kamiennych na elementy kamienne;
 • obróbka ręczna i mechaniczna różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych;
 • rozpoznawanie rodzajów uszkodzeń elementów sztukatorskich i kamieniarskich;
 • wykonywanie kopii historycznych i współczesnych wyrobów sztukatorskich i kamieniarskich, polichromii oraz stosowanie technik pozłotniczych;
 • wykonywanie szablonów różnorodnych elementów kamieniarskich;
 • wiercenie otworów montażowych i transportowych w elementach kamieniarskich;
 • wykonywanie elementów kamiennych wielościennych, szczegółów architektonicznych oraz złożonych elementów sztukatorskich za pomocą narzędzi obróbczych oraz profilarek, tokarek kamieniarskich, pił i tarcz diamentowych oraz frezarek kamieniarskich;
 • odkuwanie napisów rytych i wypukłych;
 • prowadzenie prac renowacyjnych powierzchni płaskich, wypukłych i wklęsłych w zależności od charakteru rekonstruowanego obiektu;
 • wypełnianie ubytków w elementach płaskich i łukowatych, frezowanie i toczenie elementów kamiennych;
 • modelowanie oraz odkuwanie elementów rzeźbiarskich oraz rzeźb ornamentalnych i figuralnych w różnego rodzaju skałach;
 • sporządzanie kalkulacji kosztów prac sztukatorskich i kamieniarskich;
 • kontrolowanie jakości wykonywanych elementów w czasie procesu produkcyjnego oraz jakości wykonania gotowego elementu zgodnie z dokumentacją, normami i warunkami technicznymi;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.
 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • kierowanie zespołem pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę