Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Bibliotekarz
Kod: 343301
Synteza: Wykonuje prace związane z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych.
Zadania zawodowe: - sporządzanie i składanie zamówień na książki, czasopisma i inne dokumenty zatwierdzone do nabycia, przyjmowanie i wstępne rejestrowanie (akcesja) nabytków, reklamowanie zamówień opóźnionych w realizacji;
- wykonywanie prac przy inwentaryzacji zbiorów, techniczne przysposabianie zbiorów do przechowywania i udostępniania, dublowanie (powielanie) kart katalogowych;
- przyjmowanie i realizacja zamówień czytelników na konkretne pozycje (bez doradztwa w doborze piśmiennictwa i posługiwania się warsztatem informacyjnym), rejestrowanie wypożyczeń, monitowanie czytelników o ksiązki i dokumenty nie zwrócone w terminie, udzielanie podstawowych informacji o zakresie usług świadczonych przez bibliotekę, czasie jej otwarcia itp.;
- uczestniczenie w skontrum (kontroli) zbiorów bibliotecznych, w celu ustalenia ich aktualnego stanu i zgodności z ewidencją inwentarzową;
- prowadzenie korespondencji w sprawach , głównie na gotowych formularzach, związanych z gromadzeniem zbiorów i wypożyczeniami.
Dodatkowe zadania zawodowe: - przygotowywanie zbiorów do przekazania do oprawy i kontrolowanie wracających z oprawy (sprawdzanie kompletności poszczególnych obiektów, poprawności układu stron i numerów, zgodność oprawy i napisów ze zleceniem biblioteki);
- wykonywanie prostych prac biurowych związanych z działalnością biblioteki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę