Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik żywienia i usług gastronomicznych
Kod: 343404
Synteza: Ocenia jakość żywności oraz jej przechowywania; sporządza oraz ekspediuje potrawy i napoje; planuje i ocenia żywienie; organizuje produkcję gastronomiczną i żywienie; planuje i realizuje usługi gastronomiczne.
Zadania zawodowe:
 • sporządzanie potraw i napojów, m.in. odpowiednie przechowywanie żywności, sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów itp.;
 • organizowanie żywienia i usług gastronomicznych, m.in.: planowanie
  i ocenianie żywienia, organizowanie produkcji żywności, planowanie
  i organizowanie usług gastronomicznych, wykonywanie czynności porządkowych, rozliczanie sprzętu, zastawy i bielizny stołowej po wykonaniu usług gastronomicznych itp.;
 • odpowiednie stosowanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji gastronomicznej;
 • przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia, wykorzystania surowców oraz gospodarki odpadami;
 • odpowiednie dobieranie i obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu stosowanego w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespołów; konserwowanie sprzętu i zgłaszanie awarii;
 • przestrzeganie zasad organoleptycznej oceny żywności;
 • określanie zagrożeń, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • wykonywanie czynności związanych z pobieraniem, zabezpieczaniem
  i przechowywaniem próbek kontrolnych żywności;
 • interpretowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych
  w urządzeniach gastronomicznych;
 • rozróżnianie systemów zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 • interpretowanie oznakowań żywności;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie żywienia
  i usług gastronomicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę