Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik teleinformatyk
Kod: 351103
Synteza: Projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego; organizuje i nadzoruje procesy konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników.
Zadania zawodowe:
 • montowanie i uruchamianie zestaw ów komputerowych oraz instalowanie oprogramowania teleinformatycznego;
 • diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego;
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych LAN;
 • budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN;
 • eksploatowanie rozległych sieci komputerowych;
 • instalowanie i eksploatowanie oprogramowania sieciowego;
 • zabezpieczanie komputerów oraz teletransmisyjnych i teleinformatycznych sieci przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych;
 • montowanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych w sieciach teletransmisyjnych i teleinformatycznych;
 • administrowanie i nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej;
 • diagnozowanie stanu technicznego, eksploatowanie i naprawa sieci teleinformatycznej;
 • weryfikowanie poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem systemu oceny zgodności i spełniania przewidzianych prawem wymagań;
 • kontrolowanie urządzeń komputerowych, teletransmisyjnych i teleinformatycznych w fazie wytwórczej i eksploatacyjnej;
 • prowadzenie sprzedaży podzespołów, urządzeń komputerowych oraz urządzeń i usług teleinformatycznych;
 • instalowanie teleinformatycznych okablowań sieciowych i urządzeń transmisji bezprzewodowej;
 • organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej w zakresie sprzedaży i naprawy komputerów, urządzeń teleinformatycznych i budowy sieci teleinformatycznych;
 • podejmowanie współpracy z siecią odbiorców usług teleinformatycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę