Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik tyfloinformatyk
Kod: 351204
Synteza: Opracowuje, uruchamia i obsługuje programy komputerowe z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących; przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy; obsługuje komputery posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; konfiguruje sprzęt i oprogramowanie komputerowe; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
Zadania zawodowe:
 • dobieranie sprzętu i oprogramowania wspomagającego dostosowanego do rodzaju i stopnia dysfunkcji wzroku użytkownika komputera;
 • obsługiwanie oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagającego użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową takich jak: oprogramowania udźwiękowiającego i urządzeń brajlowskich, powiększalników
  i oprogramowania powiększającego, programów do optycznego rozpoznawania znaków oraz elektronicznych urządzeń udźwiękowionych;
 • projektowanie stanowiska komputerowego dla użytkownika
  z niepełnosprawnością wzrokową;
 • konfigurowanie urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej;
 • konfigurowanie systemów i sieci komputerowych;
 • obsługiwanie drukarek i notatników brajlowskich;
 • prowadzenie instruktażu dotyczącego obsługi urządzeń i oprogramowania technologii wspomagającej w trakcie pracy z systemem operacyjnym
  i programami użytkowymi;
 • obsługiwanie wybranych rodzajów systemów operacyjnych, komputerów
  i sieci komputerowych;
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;
 • dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań;
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL;
 • projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy;
 • programowanie w wybranych językach, na przykład C++;
 • uruchamianie i obsługiwanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego;
 • usuwanie uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowanie jakości ich pracy;
 • wykonywanie rozliczenia kosztów wykonanych prac;
 • organizowanie i utrzymywanie własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie informatyki;
 • prowadzenie szkoleń dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie obsługi komputerów;
 • doradzanie pracodawcom przygotowującym stanowiska pracy dla osób
  z dysfunkcją wzroku;
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę