Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik realizacji dźwięku
Kod: 352120
Synteza: Zajmuje się realizacją strony elektroakustycznej, preprodukcją i postprodukcją przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem, zapewniając właściwe jego parametry techniczne i estetyczne; odpowiada za: miksowanie dźwięków w całość, nagrywanie, obróbkę i rekonstrukcję dźwięku, mastering i montaż ścieżki dźwiękowej.
Zadania zawodowe:
 • wykonywanie preprodukcji nagrań dźwiękowych, w tym dobieranie
  i przygotowanie programów do montażu nagrań dźwiękowych;
 • realizowanie nagrań studyjnych;
 • rejestrowanie dźwięku, w tym: przygotowanie i podłączanie mikrofonów oraz osprzętu pomocniczego do rejestracji dźwięku, obsługiwanie analogowych
  i cyfrowych urządzeń do rejestracji dźwięku, konfigurowanie i obsługiwanie sprzętowe konsolety mikserskiej;
 • montowanie nagrań dźwiękowych oraz edytowanie nagrań dźwiękowych,
  w tym normalizowanie plików dźwiękowych zgodnie z dokumentacją
  i obsługiwanie programów do konwersji plików dźwiękowych;
 • przeprowadzanie postprodukcji dźwięku, w tym konfigurowanie i obsługiwanie sprzętowe konsolety mikserskiej oraz programów do wielośladowego miksowania dźwięku, przetwarzanie dźwięku z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
 • konfigurowanie programowe i sprzętowe systemu MIDI (komputery, syntezatory, keyboardy, karty dźwiękowe itp.) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego;
 • edytowanie komunikatów systemu MIDI (Musical Instrument Digital Interface) w tym dokonywanie sprzętowych i programowych połączeń w systemie MIDI, dobieranie programów sekwencerowych, rejestrowanie i odtwarzanie zdarzenia MIDI;
 • dokonywanie przeglądów i konserwacji sprzętu do nagrywania, rejestrowania i edytowani dźwięku, lokalizowanie i usuwanie drobnych usterek, zgłaszanie awarii;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji dźwięku;
 • zarządzanie zespołem pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę