Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik urządzeń audiowizualnych
Kod: 352121
Synteza: Przygotowuje, realizuje i nadzoruje działania operatorskie obrazu i dźwięku; współuczestniczy w organizowaniu planu zdjęciowego, wykonywaniu zdjęć i realizacji ścieżki dźwiękowej oraz w pracach związanych z montażem dźwięku i obrazu - wykorzystując techniczne urządzenia montażowe: zespoły magnetowidów, mikserów wizyjnych i fonicznych, generatory efektów specjalnych, komputery współpracujące z monitorami wizyjnymi i fonicznymi; wykonuje fotografie, nadzoruje pracę kamer filmowych oraz innego sprzętu do nagrywania i odtwarzania obrazu i dźwięku.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie urządzeń audiowizualnych, stanowiących wyposażenie studia i pomieszczenia reżyserskiego, w celu zapewnienia właściwego ustawienia kamer oraz poziomu wizji i dźwięku podczas nagrań i emisji programu;
- obsługiwanie urządzeń fonicznych i łączności w studio i w pokoju operatorskim;
- uczestniczenie w organizowaniu planu zdjęciowego oraz wykonywanie zdjęć z nadaniem im odpowiedniej formy filmowej;
- obsługiwanie kamery filmowej w ekipie lub indywidualnie podczas przygotowywania programu telewizyjnego;
- ustawianie kamer i operowanie nimi z wykorzystaniem techniki komputerowej;
- przygotowywanie materiałów filmowych do montażu oraz urządzeń montażowych do gotowości produkcyjnej;
- nadzorowanie działania i pracy sprzętu do nagrywania i emisji oraz miksowania obrazu i dźwięku;
- uczestniczenie w montażu i przygotowywaniu nagrań filmowych oraz w synchronizacji materiałów dźwiękowych;
- wykonywanie materiałów filmowych i dźwiękowych o charakterze handlowym, przemysłowym, naukowym i publicystycznym oraz do celów reklamowych;
- wykonywanie fotografii portretowych do celów artystycznych;
- nadzorowanie pracy podległych operatorów i asystentów operatorów obrazu i dźwięku.
Dodatkowe zadania zawodowe: - samodzielne realizowanie programu lokalnego dla miejskich ośrodków telewizji i radia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę