Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik realizacji nagrań i nagłośnień
Kod: 352122
Synteza: Realizuje nagrania i nagłośnienia we współpracy z realizatorem dźwięku; obsługuje systemy MIDI (Musical Instrument Digital Interface) służące do przekazywania informacji pomiędzy elektronicznymi instrumentami muzycznymi; rejestruje, montuje, przetwarza i archiwizuje materiał dźwiękowy; konfiguruje sprzęt do realizacji odsłuchu; przygotowuje i obsługuje systemy mikrofonowe; stosuje różne sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i wykonanie adaptacji akustycznej planu nagraniowego, wykonywanie pomiarów akustycznych pomieszczeń oraz organizowanie planu nagraniowego;
 • dobieranie rodzajów i modeli mikrofonów do rejestracji ścieżki dźwiękowej oraz rejestrowanie materiału dźwiękowego, w tym konfigurowanie
  i obsługiwanie sprzętowe konsolety mikserskiej;
 • przeprowadzanie postprodukcji materiałów dźwiękowych, w tym konfigurowanie i obsługiwanie sprzętowe konsolety mikserskiej oraz programów do wielośladowego miksowania dźwięku, przetwarzanie dźwięku z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej oraz wykonywanie materiałów dźwiękowych o różnym charakterze;
 • konfigurowanie programowe i sprzętowe systemu MIDI (komputery, syntezatory, keyboardy, karty dźwiękowe itp.) z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego;
 • edytowanie komunikatów systemu MIDI (Musical Instrument Digital Interface), w tym dokonywanie sprzętowych i programowych połączeń w systemie MIDI, dobieranie programów sekwencerowych, rejestrowanie i odtwarzanie zdarzenia MIDI;
 • dobieranie urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia, w tym dobieranie i rozmieszczenie urządzeń nagłaśniających we współpracy
  z realizatorem dźwięku, analizowanie danych znamionowych urządzeń przed ich zastosowaniem, określenie sprawności i przydatności urządzeń oraz sprzętu pomocniczego do wykonania nagłośnienia;
 • wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego, w tym organizowanie planu nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku, konfigurowanie i obsługiwanie konsolety mikserskiej do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu oraz obsługiwanie mikrofonów;
 • dokonywanie przeglądów i konserwacji sprzętu do nagrywania
  i rejestrowania dźwięku oraz do nagłaśniania, lokalizowanie i usuwanie usterek, zgłaszanie awarii do serwisu;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji nagrań i nagłośnień;
 • zarządzanie zespołem pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę