Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik telekomunikacji
Kod: 352203
Synteza: Montuje, uruchamia i konserwuje urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne i radiofoniczne w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów oraz zajmuje się kontrolą jakości urządzeń w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, projektujących wymienione urządzenia; posługuje się narzędziami monterskimi i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową.
Zadania zawodowe: - czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych;
- interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki oraz analizowanie działania elementów i układów elektronicznych stosowanych w urządzeniach telekomunikacji;
- posługiwanie się dokumentacją techniczną układów elektronicznych oraz instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń telekomunikacyjnych;
- posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń telekomunikacyjnych;
- montaż, uruchamianie i testowanie układów elektronicznych oraz urządzeń stosowanych w telekomunikacji;
- posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną stosowaną w telekomunikacji;
- przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, uruchamiania i kontroli urządzeń telekomunikacyjnych;
- obsługiwanie i konserwowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych;
- prowadzenie działalności marketingowej w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz wypełnianie dokumentów niezbędnych przy zawieraniu umów z klientem;
- organizowanie stanowisk pracy własnej i podległych pracowników przy produkcji urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Dodatkowe zadania zawodowe: - obsługiwanie urządzeń studia radiowego lub telewizyjnego;
- prowadzenie zakładu serwisowego dla urządzeń radiofonicznych, telewizyjnych, telefonicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę