Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator aplikacji komputerowych
Kod: 413102
Synteza:
Operator aplikacji komputerowych obsługuje programy użytkowe i raportuje błędy w ich funkcjonowaniu.
Operator aplikacji komputerowych obsługuje użytkowe oprogramowanie zgodnie z profilem stanowiska w firmach usługowych, produkcyjnych i instytucjach publicznych, w celu zapewnienia bieżącej obsługi firmy lub jej klientów. Rozumie zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych. Zna podstawy funkcjonowania systemu operacyjnego komputera. Potrafi komunikować się z przełożonymi i współpracownikami w zakresie wymiany informacji i rozwiązywania podstawowych problemów. Śledzi rozwój obsługiwanych aplikacji. Specyfikacja zawodu determinuje konieczność stosowania zasad zachowania poufności.
Zadania zawodowe:
 • zapewnianie przepływu informacji pochodzących z aplikacji wewnątrz firmy;
 • instalowanie typowych aplikacji;
 • konfigurowanie aplikacji do obsługi urządzeń peryferyjnych;
 • testowanie poprawności instalacji aplikacji;
 • obsługiwanie aplikacji dedykowanych dla danej firmy lub instytucji;
 • zapewnianie bezpieczeństwa systemu komputerowego;).
 • wprowadzanie informacji do aplikacji komputerowych;
 • obsługiwanie programów pakietu biurowego oraz podstawowych aplikacji internetowych;
 • aktualizowanie obsługiwanej aplikacji;
 • zgłaszanie oraz raportowanie wszelkich awarii lub nieprawidłowości w działaniu aplikacji;
 • archiwizowanie danych z obsługiwanych aplikacji;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Do wykonywania zawodu operatora aplikacji komputerowych wymagane jest wykształcenie średnie techniczne lub średnie ogólne w zależności od aplikacji. Można podwyższyć kwalifikacje na drodze kształcenia pozaformalnego potwierdzonego certyfikatami. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę