Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Teleankieter
Kod: 422702
Synteza: Zajmuje się przeprowadzaniem badań ankietowych przez telefon; odpowiada za właściwe gromadzenie i kodowanie materiału badawczego uzyskanego w rozmowie telefonicznej z respondentami.
Zadania zawodowe:
  • realizowanie badań rynkowych, marketingowych, społecznych i innych przez telefon z wykorzystaniem formularza ankiety;
  • realizowanie badań ankietowych zgodnie z koncepcją danego projektu badawczego;
  • prowadzenie badania zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie, tj.: właściwe zadawanie pytań, szybkie i płynne czytanie, szybkie notowanie odpowiedzi;
  • obsługa oprogramowania komputerowego zawierającego skrypt ankiety;
  • sporządzanie raportu ze zrealizowanych ankiet, zgodnie z wymogami danego projektu badawczego;
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z respondentami biorącymi udział w badaniu;
  • dbanie o dobry wizerunek firmy prowadzącej badania.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • uczestniczenie w procesie doboru respondentów do badania (rekrutacji).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę