Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik turystyki wiejskiej
Kod: 515203
Synteza: Prowadzi gospodarstwo rolne i organizuje turystykę wiejską w formie: agroturystyki, ekoturystyki, wiejskiej turystyki kulturowej, a także turystyki rowerowej, pieszej, konnej itp.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dostosowanej do potrzeb klientów;
 • dobieranie i eksploatowanie narzędzi i maszyn do produkcji roślinnej
  i zwierzęcej;
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie zabiegów agrotechnicznych
  w produkcji roślin na gruntach ornych i użytkach zielonych;
 • adaptowanie gospodarstwa rolnego do potrzeb działalności agroturystycznej,
  w tym projektowanie układu funkcjonalnego i wyposażenia gospodarstwa rolnego dostosowanego do potrzeb klientów;
 • planowanie działalności turystycznej w gospodarstwie rolnym i obliczanie jej opłacalności;
 • opracowywanie programów imprez turystycznych oraz dobieranie usługodawców do różnego rodzaju imprez i usług turystycznych, w tym projektowanie i opisywanie tras podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych;
 • stosowanie instrumentów marketingu w sprzedaży imprez i usług turystycznych, w tym wykorzystywanie elementów promocji i public relations do pozyskiwania klientów praz prowadzenie promocji walorów turystycznych regionów geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych i kulturowych;
 • układanie jadłospisów dla różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz przetworów własnej produkcji;
 • realizowanie imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich
  z uwzględnieniem specyfiki regionu oraz monitorowanie ich przebiegu;
 • sporządzanie potraw i napoi z zastosowaniem zasad racjonalnego żywienia oraz bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności;
 • sporządzanie zestawień przychodów i kosztów imprez i usług turystycznych;
 • współpracowanie z dostawcami usług niezbędnych do organizacji agroturystyki, w tym z biurami podróży, firmami cateringowymi, agencjami reklamowymi itp.;
 • przestrzeganie zasad obsługi klienta;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki wiejskiej;
 • stosowanie ekologicznych metod produkcji roślinnej;
 • uczestniczenie w targach branżowych;
 • organizowanie wypoczynku dla grup zorganizowanych, w tym zielonych szkół itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę