Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Telemarketer
Kod: 524404
Synteza: W imieniu firmy zajmującej się sprzedażą towarów i usług, funduszy emerytalnych, ubezpieczeń itp. udziela telefonicznie informacji, umawia klientów na spotkania z agentami, przekonuje potencjalnych klientów o korzyściach z nabycia produktu lub usługi.
Zadania zawodowe: zbieranie informacji o produkcie, usłudze oferowanej przez firmę, w imieniu której telefonuje do potencjalnego klienta;
przekazywanie potencjalnemu klientowi telefonicznie informacji o produkcie bądź usłudze firmy, którą reprezentuje;
przekonywanie klienta o wartości oferowanego produktu lub usługi;
umawianie klienta z agentem oferującym określoną usługę;
kompletowanie bazy telefonicznej potencjalnych klientów, z uwzględnieniem cech adresata; jego wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania itp.;
współpraca z działem marketingu firmy w zakresie dostarczania list potencjalnych klientów z ich nazwiskami i numerami telefonów;
współpraca z agentami bądź sprzedawcami firmy w sprawach dotyczących wartości oferowanego produktu lub usługi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę