Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Funkcjonariusz straży ochrony kolei
Kod: 541314
Synteza: Prowadzi działania interweniujące mające na celu ochronę życia, zdrowia i dóbr osobistych i mienia pasażerów korzystających z usług kolei;
na bieżąco monitoruje teren dworca kolejowego, stacji towarowych i osobowych, szlaków kolejowych i innych bezpośrednio podlegających PKO;
chroni mienie kolejowe i powierzone kolei;
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o porządku na obszarze kolejowym z możliwością użycia broni palnej;
psów służbowych oraz dostępnych środków łączności.
Zadania zawodowe: nakładanie w trybie obowiązujących przepisów grzywny w drodze mandatu karnego;
-legitymowanie lub stwierdzanie w inny sposób tożsamości osób, które przekroczyły przepisy na obszarze kolejowym;
zatrzymywanie winnego dokonania przestępstwa lub wykroczenia na obszarze kolejowym i odprowadzenie go przymusowo do najbliższej jednostki policji;
kontrolowanie stanu zabezpieczenia mienia kolejowego i towarów powierzonych kolei do przechowywania lub przewozu;
uczestniczenie w akcjach profilaktycznych i represyjnych o charakterze porządkowym i przeciwkradzieżowym;
przeciwdziałanie mają na celu kradzież złomu, węgla, koksu, przesyłek wartościowych, sieci trakcyjnej, trakcji kabli, miedzi i innych wartościowych przedmiotów;
współdziałanie z policją, żandarmerią wojskową i strażą graniczną;
przeprowadzanie zasadzki, odbywanie patroli obchodowych i rajdujących w pociągach, na dworcach oraz pełnienia służby a posterunkach stałych;
wykorzystywanie w trakcie pełnienia służby broni palnej, ręcznych miotaczy gazu i psów służbowych;
posługiwanie się środkami łączności i transportu.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę