Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Toromistrz
Kod: 711605
Synteza: Sprawuje nadzór nad stanem nawierzchni, torów, podtorza i budowli inżynieryjnych oraz nad wykonywaniem prac naprawczych gwarantujących spokojność jazdy i bezpieczeństwo pociągów, poprzez osłonięcie miejsc uszkodzeń i pracy odpowiednimi sygnałami i wskaźnikami, właściwą organizację i przestrzeganie procesów technologicznych robót.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie bieżących, okresowych i specjalnych przeglądów linii kolejowych w wyniku obchodów pieszych;
wykonywanie w określonych terminach szczegółowych pomiarów toru przez sprawdzanie szerokości, położenia toru w profilu poprzecznym i podłużnym, położenia toru w planie;
sprawdzanie stanu przytwierdzeń i pełzania toru, stanu zużycia szyn i podkładów, stanu zanieczyszczenia podsypki oraz odwodnienia torowiska i związanych z tym urządzeń;
dokonywanie w określonych terminach szczegółowych oględzin i badań technicznych rozjazdów i skrzyżowań;
sprawdzanie stanu szyn w torach kierunkowych, na górkach rozrządowych, stanu przyrządów wyrównawczych na mostkach kolejowych oraz krzyżownic przy obrotnicach;
sprawdzanie stanu budowli inżynierskich urządzeń drogowych i stacyjnych;
informowanie innych służb kolejowych o zauważonych usterkach w pracy urządzeń: sterowania ruchem kolejowym, teletechnicznych, energetycznych i zasilania trakcji elektrycznej;
wykonywanie, organizowanie i nadzorowanie robót z zakresu napraw konserwacyjnych toru, rozjazdów, podtorza i obiektów inżynierskich, a także napraw bieżących drogi kolejowej;
zabezpieczanie prawidłowego i dokładnego wykonywania robót oraz właściwe osłonięcie miejsca pracy sygnałami i wskaźnikami;
posługiwanie się przepisami z zakresu budowy i utrzymania dróg kolejowych oraz o ruchu drezyn, wózków roboczych, maszyn drogowych i pociągów gospodarczych uruchamianych do wykonywania prac drogowych;
posługiwanie się schematami rozjazdów, czytanie rysunków technicznych, wykonywanie szkiców odręcznych, a także wykonywanie pomiarów instrumentami do niwelacji i tyczenia osi toru i obiektów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę