Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Układacz nawierzchni drogowych
Kod: 711606
Synteza: Pracuje przy przygotowywaniu, układaniu, naprawach i konserwacji różnego rodzaju nawierzchni drogowych, jak: bruk, kostka, beton, asfaltobeton, asfalt, przy użyciu sprzętu pomiarowego, jak: niwelatory, tyczki, łaty, poziomice, narzędzia ślusarskie i do robót drogowych oraz obsługuje maszyny, takie jak: kruszarki, sortowniki, dozowniki, maszyny do wytwarzania mas betonowych i bitumicznych, maszyny do układania i zagęszczania kruszywa i mas bitumicznych, skrapiarki i maszyny do walcowania.
Zadania zawodowe: przygotowywanie zgodnie z dokumentacją techniczną koryta drogi pod wszelkiego rodzaju nawierzchnie;
wyznaczanie profilu, krawędzi, spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni;
ręczne lub mechaniczne rozściełanie kolejnych warstw podbudowy i ich zagęszczanie;
ręczne lub mechaniczne rozściełanie kruszywa z lepiszczem bitumicznym, dozowanie rozprysku lepiszcza, zagęszczanie nawierzchni bitumicznej;
ręczne lub mechaniczne rozściełanie nawierzchni betonowych lub asfaltobetonowych i zagęszczanie ich;
układanie, naprawianie lub demontaż wszelkiego rodzaju nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej, brukowanej, trylinki, cegły klinkierowej, płyt betonowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę