Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Blacharz izolacji przemysłowych
Kod: 721303
Synteza: Wykonuje, konserwuje i naprawia osłony z blachy dla różnego rodzaju izolacji przemysłowych oraz izolacji instalacji technicznego wyposażenia budynków, posługując się narzędziami i specjalistycznymi urządzeniami do obróbki blach, dokumentacją techniczną i obowiązującymi instrukcjami.
Zadania zawodowe: - wykonywanie osłon z blachy dla izolacji termicznych (ciepłochronnych i zimnochronnych) rurociągów, kolan, redukcji, trójników, dennic płaskich i wypukłych, kapturów na zawory i kołnierze;
- wykonywanie obróbki blacharskiej przy izolacji blachą trapezową, np. kotłów i elektrofiltrów oraz oblachowania izolacji turbin;
- wykonywanie osłon z blachy dla izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych: osłon izolacji wentylatorów, kulis i ekranów przeciwdźwiękowych oraz blaszanych osłon dla kabin przeciwdźwiękowych;
- wykonywanie dla izolacji ogniochronnych osłon lub konstrukcji nośnej z blachy;
- wykonywanie osłon z blachy dla izolacji technicznego wyposażenia budynków - osłon dla izolacji rurociągów, kolan, redukcji, trójników, kapturów na zawory i kołnierze, osłon z blachy dla izolacji kanałów wentylacyjnych;
- projektowanie, obliczanie i wykonywanie odpowiedniej konstrukcji wsporczej dla zamontowania osłonowego płaszcza blachy dla izolacji;
- wykonywanie podstawowych obliczeń warsztatowych;
- trasowanie blach, wykonywanie operacji blacharskich i podstawowych operacji ślusarskich związanych z przygotowaniem elementów osłon;
- kontrolowanie wykonywanych elementów blacharskich;
- ocenianie stanu technicznego elementów izolacji i płaszcza osłonowego;
- wykonywanie prac demontażowo-montażowych oraz konserwacja i naprawianie osłon;
- wykonywanie prac modernizacyjnych blaszanych osłon dla izolacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników;
- wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót;
- dokonywanie rozliczeń materiałowych;
- sporządzanie kalkulacji kosztów oraz obliczanie należności za wykonaną pracę.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę