Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Blacharz samochodowy
Kod: 721306
Synteza: Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Zadania zawodowe: wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie itp. elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości;
wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach;
zgrzewanie, lutowanie, spawanie, nitowanie i klejenie blach i profili;
łączenie blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią;
wykonywanie obróbki cieplnej blach i części samochodowych;
montowanie i demontowanie elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych;
sprawdzanie jakości wykonywanych części i zespołów;
usuwanie uszkodzeń elementów i zespołów elementów nadwozi samochodowych;
czyszczenie i konserwacja narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich;
wykonywanie rozliczeń kosztów wyrobu i usługi;
organizowanie stanowiska pracy, z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bhp i ochrony ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę