Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Traser
Kod: 722207
Synteza: Przygotowuje do trasowania powierzchnie półwyrobów, kreśli na półwyrobach linie, według których ma być prowadzona ich dalsza obróbka; trasuje części maszyn i elementy konstrukcji, odkuwki, odlewy, podzespoły i zespoły maszyn oraz urządzeń, z uwzględnieniem baz wyjściowych i współpracy zespołów w gotowym wyrobie.
Zadania zawodowe: posługiwanie się rysunkami technicznymi i dokumentacją technologiczną;
przygotowywanie powierzchni półwyrobów do trasowania przez pokrywanie ich farbami traserskimi, roztworem wodnym siarczanu miedzi i innymi materiałami pomocniczymi używanymi przy trasowaniu;
ustawianie przedmiotów do trasowania na płaszczyźnie z wykorzystaniem płyty traserskiej oraz przyrządów podtrzymujących i ustawiających, np.: podstawek traserskich, traserskich listew oporowych, uchwytów traserskich;
użytkowanie narzędzi i przyrządów traserskich, takich jak: podstawki pryzmowe, kątowe, rolkowe, stałe i nastawne, uniwersalne uchwyty traserskie, znaczniki, przymiary uniwersalne, szczelinomierze, przenośniki, macki, kątomierze, wysokościomierze, skrzynki traserskie, podzielnice, kątowniki, cyrkle, młotki i punktaki;
trasowanie z zachowaniem wymiarów wskazanych na rysunkach warsztatowych: modeli odlewniczych drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych, odkuwek kutych swobodnie i matrycowych, korpusów odlewanych i spawanych, matryc, wykrojników i wzorników, rozwinięć elementów konstrukcji stalowych;
wykonywanie prostych wzorników traserskich;
naprawianie prostych przyrządów traserskich;
dokonywanie pomiarów narzędziami kontrolno-pomiarowymi, np.: poziomnicami, liniałami i kątownikami włosowymi, kątownikami walcowymi i mikrometrami;czyszczenie oraz konserwowanie przyrządów i narzędzi traserskich z zachowaniem wymogów ochrony środowiska;
instruowanie pracowników obrabiających wytrasowane półwyroby o wymogach warunkujących poprawne ich wykonanie.
Dodatkowe zadania zawodowe: po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń praktycznych uczniów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę