Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do wyważania i centrowania
Kod: 722310
Synteza: Obsługuje, nadzoruje i konserwuje wyważarki - maszyny służące do wyważania statycznego i dynamicznego wirujących elementów maszyn.
Zadania zawodowe: organizowanie i obsługiwanie stanowiska pracy (produkcyjnego, usługowego itp.);
ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy maszyn do wyważania i centrowania;
wyposażanie stanowisk pracy w takie pomoce, jak: trzpienie, kły, zaczepy do wyważania;
nadzorowanie przebiegu operacji wykonywanych na wyważarkach;
ustawianie przedmiotów na wyważarce;
uruchamianie i zatrzymywanie maszyn do wyważania i centrowania;
ustalanie parametrów pracy (bicie osiowe i promieniowe, wielkość i płaszczyzna niewyważenia);
sprowadzanie środka masy na oś obrotu za pomocą usuwania materiału z jednego miejsca (wiercenie, piłowanie, skrobanie, szlifowanie, obcinanie) i uzupełniania w innych miejscach (napawanie, lutowanie, zalewanie specjalnych otworów, zakładanie ciężarków);
regulowanie wyważarki;czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn i urządzeń;
obsługiwanie przyrządów kontrolno-pomiarowych;
konserwowanie narzędzi i przyrządów, takich jak: przecinaki, młotki, pilniki, wiertarki, szlifierki, lutownice itp.;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli jakości;
naprawa maszyn do wyważania i centrowania, po odpowiednim przeszkoleniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę