Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
Kod: 722313
Synteza:
Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie nadzoruje proces wytwarzania produktów na tokarce lub frezarce sterowanej numerycznie.
Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie przygotowuje tokarkę lub frezarkę sterowaną numerycznie do realizacji procesu technologicznego. Dobiera narzędzia obróbkowe, ustawia parametry obróbki, programuje lub wczytuje program, a także nadzoruje jego realizację – zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zachowaniem najwyższych standardów jakości, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad BHP. Do zadań tokarza/frezera należy również kontrola jakości wykonanych wyrobów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną.
Zadania zawodowe:
  • analizowanie dokumentacji technicznej wyrobu do wykonania obróbki na tokarce/frezarce sterowanej numerycznie;
  • dobieranie uchwytów, oprawek i narzędzi skrawających do obróbki;
  • ustalanie parametrów technologicznych obróbki;
  • dobieranie i przygotowywanie surowca do obróbki;
  • przygotowywanie obrabiarki do realizacji procesu technologicznego;
  • wczytywanie lub wpisywanie programu obróbkowego do sterownika obrabiarki;
  • uruchamianie programu obróbki i wykonywanie testowej partii próbnej lub pojedynczego wyrobu;
  • kontrolowanie jakości wykonanego wyrobu i weryfikacja jego zgodności z dokumentacją technologiczną;
  • nadzorowanie pracy obrabiarki i przebiegu procesu produkcyjnego;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Pracodawcy zatrudniają na tym stanowisku osoby posiadające ukończoną zasadniczą szkołę zawodową w zawodzie 722307 Operator obrabiarek skrawających lub technikum o kierunku 311504 Technik mechanik, a także osoby z potwierdzoną kwalifikacją M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających, ujętą w podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie. Możliwe jest również uzyskanie kompetencji zawodowych właściwych dla zawodu poprzez szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy, staże, zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie przed podjęciem pracy na stanowisku powinien ukończyć specjalistyczne szkolenia w zakresie obsługi obrabiarki oraz czytania i edycji programów obróbkowych. Przydatna do pracy w tym zawodzie jest znajomość języka obcego na poziomie podstawowym (głównie angielski i niemiecki), niezbędna do rozumienia komunikatów i poleceń generowanych przez układ sterownia obrabiarki.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę