Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Zdobnik ceramiki
Kod: 731609
Synteza:
Zdobnik ceramiki wykonuje prace związane z podwyższeniem wartości estetycznej wyrobów ceramicznych.
Zdobnik ceramiki wykonuje pracę będącą jednym z kolejnych etapów produkcji wyrobów użytkowych i ozdobnych. Maluje wyroby fajansowe, porcelitowe i porcelanowe ręcznie lub z użyciem aerografów. Ręcznie dekoruje luksusową ceramikę stołową, galanterię użytkową i figuralną różnymi technikami zdobienia. W zawodzie zdobnika ceramiki istnieją specjalizacje wynikające ze stosowanych technik zdobienia i rodzaju zdobionej ceramiki:
 • malarze ręczni − malują, nanoszą farbami wielobarwnymi rysunki artystyczne o unikatowym charakterze, grawerują wzory na powierzchniach zdobionych natryskiem, wykonują zdobienia metalami szlachetnymi;
 • operatorzy maszyn − obsługują automaty lub półautomaty oraz preparują pasty farbowe o własnościach fizykochemicznych wymaganych dla danej maszyny;
 • zdobnicy kalkomanią − przenoszą gotowy wzór dekoracji z podłoża papierowego na powierzchnię wyrobu ceramicznego (porcelany);
 • zdobnicy − szkliwią wyroby ceramiczne.
Zdobnik ceramiki znajduje zatrudnienie w małych pracowniach ceramicznych i zakładach rzemieślniczych oraz w dużych zakładach produkcyjnych. W zależności od sposobu wytwarzania ceramiki w danym zakładzie zdobienie może odbywać się na różnym etapie produkcji.
Zadania zawodowe:
 • projektowanie wzorów zdobniczych;
 • przygotowywanie surowców do zdobienia ceramiki;
 • przygotowywanie narzędzi i urządzeń do zdobienia ceramiki;
 • przygotowywanie powierzchni wyrobów do zdobienia;
 • zdobienie wyrobów zgodnie z projektem lub opisem metodami ręcznymi lub mechanicznymi;
 • wykonywanie prostych narzędzi do zdobienia;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Zawód zdobnika ceramiki można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają w tym zawodzie osoby z wykształceniem zawodowym ceramicznym (np. 311921 Technik technologii ceramicznej) oraz plastycznym w zakresie rysunku i malarstwa. Niezależnie od wykształcenia wymagane jest ukończenie kursu lub szkolenia przyuczającego do zawodu.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę