Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Tkacz
Kod: 731809
Synteza:
Tkacz wytwarza różnorodne tkane wyroby włókiennicze za pomocą maszyn i urządzeń tkackich.
Tkacz jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy tkacza jest przetwarzanie przędzy w różnorodne tkane wyroby włókiennicze. Podczas tego procesu tkacz sprawdza zgodność parametrów półproduktów oraz wytwarzanego wyrobu z dokumentacją technologiczną, obserwuje pracę i stan techniczny obsługiwanych maszyn. Do obowiązków tkacza należy wymiana nawojów wątkowych, likwidacja zrywów osnowy i wątku, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie błędów, regulacja urządzeń prowadzących nitki, wkładanie znaków kończących zmianę, rejestrowanie produkcji w karcie, informowanie mistrza o poważniejszych usterkach, a w efekcie wyprodukowanie wysokiej jakości produktów tkanych.
Zadania zawodowe:
  • sprawdzanie parametrów procesu produkcyjnego z dokumentacją techniczno-technologiczną;
  • obsługiwanie maszyn oddziału przygotowawczego;
  • obsługiwanie maszyn tkackich;
  • zapobieganie powstawaniu i likwidowanie błędów w przygotowanych półproduktach do tkania;
  • kontrolowanie parametrów produkowanego wyrobu tkackiego;
  • dokumentowanie wykonanej produkcji;
  • segregowanie odpadów produkcyjnych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.
Zawód tkacza można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają też na stanowisku tkacza osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunkach związanych z przemysłem włókienniczym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Pracę w zawodzie tkacza mogą wykonywać absolwenci szkół zawodowych posiadający kompetencje w zawodzie 815204 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym. Tkacz powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn włókienniczych lub wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę