Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Tapicer meblowy
Kod: 753403
Synteza:
Tapicer meblowy tapiceruje meble oraz naprawia je i wykonuje renowację.
Tapicer meblowy świadczy usługi o charakterze produkcyjnym i/lub usługowym. Wytwarza meble tapicerowane przeznaczone do siedzenia i leżenia oraz przywraca do użytku meble uszkodzone lub zużyte. Wykonuje konstrukcje sprężynowe i bezsprężynowe układów tapicerskich w różnych technologiach z użyciem odpowiednich materiałów. Zgodnie z technologią tapicerską wykonuje wszystkie warstwy układów tapicerskich. Tapicer wykonuje także prace naprawcze i renowacyjne zużytych lub uszkodzonych układów tapicerskich oraz może wykonywać renowację mebli zabytkowych.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich;
  • ocenianie jakości materiałów stosowanych w tapicerstwie;
  • dobieranie materiałów i obliczanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie przedstawionego projektu;
  • dobieranie narzędzi, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania prac oraz organizowanie składowania i dostarczania materiałów tapicerskich;
  • montowanie konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi;
  • wykańczanie wyrobów tapicerskich;
  • obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń stosowanych w pracowniach tapicerskich;
  • rozliczanie kosztów zużytego materiału i kalkulacja kosztów wytworzenia.
Zawód tapicera meblowego można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracę w zawodzie podejmują osoby z dyplomem czeladnika lub mistrza w zawodzie. Pracodawcy zatrudniają także na tym stanowisku osoby po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie 753402 Tapicer. Zawód tapicera meblowego może podjąć również stolarz meblowy znający zagadnienia tapicerstwa. Do pracy nad renowacją układów tapicerskich w meblach zabytkowych konieczne jest doświadczenie i wiedza z zakresu tapicerowania mebli historycznych, technologii ich wytwarzania oraz konserwacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę