Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Tłoczarz w metalu
Kod: 812118
Synteza: Wykonuje roboty produkcyjne na prasach hydraulicznych i mechanicznych pojedynczego i podwójnego działania, na tłoczniach jedno- i wielowrzecionowych automatycznych i wielooperacyjnych oraz prace przy nacinaniu pilników na nacinarkach, rysarkach i innych urządzeniach.
Zadania zawodowe: uzbrajanie i ustawianie maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, wykonywanie prób tłoczników;
nacinanie pilników;
prasowanie, gięcie, obcinanie, ciągnienie i tłoczenie detali o zróżnicowanym stopniu złożoności kształtu i wielkości;
wykonywanie pomiarów kontrolnych za pomocą suwmiarki, mikrometru, kątomierza, czujników, sprawdzianów itp.;
kontrolowanie jakości wyrobów;
przeprowadzanie konserwacji obsługiwanych maszyn, urządzeń oraz narzędzi specjalnych;
organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż. i bhp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę