Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn do produkcji taśm magnetycznych
Kod: 813103
Synteza: Obsługuje, nadzoruje, kontroluje i reguluje zgodnie z instrukcją technologiczną urządzenia i maszyny, takie jak: młyny kulowe, maszyny oblewnicze, kalandry, wtryskarki, automatyczne linie montażu kaset, krajarki, mieszalniki lakierów, filtry, przewijarki i zawijarki, celem produkcji taśm magnetycznych, kaset magnetofonowych i kaset wideo.
Zadania zawodowe: dozowanie w sposób ciągły lub periodyczny substancji stałych lub ciekłych do i z urządzeń służących do wytwarzania lakierów magnetycznych;
przygotowywanie i obsługa urządzeń do: oblewania folii lakierem, uszlachetniania wstęgi taśmy magnetycznej, krojenia, przewijania, zawijania;
obsługa urządzeń pomocniczych, takich jak: pompy, instalacje wodne, parowe i sprężonego powietrza;
ogrzewanie parą wodną lub chłodzenie wodą niektórych urządzeń;
przygotowywanie, obsługiwanie i nadzorowanie takich urządzeń, jak: dyspersery, młyny perłowe, ciągi filtracji lakieru, wtryskarki i automatyczne linie montażu;
prowadzenie dokumentacji technologicznej dotyczącej przebiegu procesu;
pobieranie prób do badań laboratoryjnych zgodnie z instrukcją technologiczną;
konserwacja i czyszczenie maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcją technologiczną;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., stosowanie właściwej odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę