Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń koksowniczych
Kod: 813132
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia koksowni; prowadzi, nadzoruje i kontroluje procesy związane z wytwarzaniem koksu i produktów pochodnych oraz eksploatuje użytkowane maszyny zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - sterowanie pracą urządzeń węglowni z pulpitu sterowniczego dyspozytorni; synchronizacja i kontrola pracy ciągów produkcyjnych związanych z rozładunkiem, zwałowaniem, przemiałem i kierowaniem węgla na wieże węglowe;
- prowadzenie, nadzorowanie i kontrolowanie procesu opalania baterii koksowniczych i koksowania mieszanki węgla wsadowego, ; obsługiwanie baterii koksowniczych (zgodnie z harmonogramem napełniania i wypychania komór piecowych) oraz urządzeń towarzyszących;
- sterowanie z dyspozytorni procesem technologicznym sortowni koksu; synchronizacja i kontrola pracy ciągów technologicznych lub pojedynczych urządzeń sortujących, transportujących i załadowczych;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń i instalacji służących do oczyszczania gazu koksowniczego oraz do wyodrębniania zaabsorbowanych składników z mediów płucznych i ich przetwarzania w celu uzyskania smoły surowej, benzolu surowego, siarczanu amonowego i innych substancji węglopochodnych;
- obsługiwanie i nadzorowanie stacji sprężarek gazu koksowniczego;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę