Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń wyparnych
Kod: 813137
Synteza: Obsługuje i nadzoruje, kontroluje i reguluje w skali przemysłowej urządzenia (aparaty) do procesów odparowywania, przeważnie pod ciśnieniem niższym od atmosferycznego, rozpuszczalników z rozcieńczonych roztworów, w celu ich zatężenia za pomocą ciepła doprowadzonego do układu.
Zadania zawodowe: przygotowywanie urządzeń (aparatów) do eksploatacji;
uruchamianie, zatrzymywanie, nadzorowanie i regulowanie panwi otwartych (ogrzewanych gazami spalinowymi lub parą wodną), w których odparowanie przeprowadza się pod ciśnieniem atmosferycznym;
uruchamianie, zatrzymywanie, nadzorowanie i regulowanie wyparek jednodziałowych różnych typów ogrzewanych parą wodną, w których odparowanie przeprowadza się zarówno pod ciśnieniem niższym, jak i wyższym od ciśnienia atmosferycznego;
uruchamianie, zatrzymywanie, nadzorowanie i regulowanie wyparek wielodziałowych dwu- trój- i czterostopniowych, do wielokrotnego odparowywania pod ciśnieniem niższym od atmosferycznego z wielokrotnym wykorzystaniem pary grzejnej, pracujących na zasadzie współprądu lub przeciwprądu roztworu i pary;
utrzymywanie parametrów procesu technologicznego zgodnie z instrukcją;
wykonywanie prostych czynności konserwacyjnych armatury, przyrządów pomiarowych i regulacyjnych;
pobieranie i przekazywanie do kontroli analitycznych próbek zagęszczonych roztworów;
przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa pracy podczas obsługi urządzeń, stosowanie ochron osobistych;
nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę