Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do przerobu ziarna zbóż
Kod: 816021
Synteza: Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia do przerobu ziarna zbóż na mąkę, kasze, płatki.
Zadania zawodowe: ­ obsługiwanie i nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń czyszczalni młyna (wagi samoczynne, tryjery, separatory - wialnie, zapory magnetyczne, maszyny szorujące) oraz młyna właściwego (mlewniki, odsiewacze, wialnie kaszowe, rzutniki,urządzenia transportu międzyproduktów, pneumofiltry) stosowanych w procesie przemiałowym ziarna pszenicy i żyta na różne rodzaje i gatunki mąki oraz śruty i kasze;
­ niedopuszczanie do powstawania zatorów zboża czy mąki w urządzeniach transportu wewnętrznego oraz usuwanie ich w razie potrzeby;­
obsługiwanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń kaszarskich (ekonosy, krajalnice, odsiewacze, perlaki, sortownice, łuszczarki) do przerobu ziarna jęczmienia i gryki na różne rodzaje i gatunki kasz;
­ obsługiwanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń płatkarni (obłuskiwacze, szlifierki, selektory, szczotkarki, polerówki, odsiewacze, płatkowniki) do przerobu ziarna owsa, jęczmienia i kukurydzy na różne rodzaje i gatunki płatków;
­ czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przerobu ziarna; korygowanie procesu technologicznego na podstawie wyników badań organoleptycznych i laboratoryjnych;
­ regulowanie elementów roboczych poszczególnych maszyn i urządzeń w celu uzyskania właściwych parametrów jakościowych wytwarzanych produktów;­
przeprowadzanie bieżącej konserwacji oraz drobnych napraw obsługiwanych maszyn i urządzeń;
­ prowadzenie obowiązującej dokumentacji produkcji;­
przestrzeganie instrukcji obsługi maszyn oraz przepisów bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę