Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do produkcji materiałów ściernych
Kod: 818113
Synteza: Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia stosowane przy produkcji proszków i wyrobów ściernych; prowadzi procesy technologiczne oraz eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - organizowanie pracy na swoim stanowisku;
- obsługiwanie młotów pneumatycznych do rozdrabniania surowców wsadowych oraz urządzeń specjalistycznych do rozdrabniania materiałów ściernych, ich sortowania i klasyfikowania przy wytwarzaniu ziarna i mikroproszków materiałów ściernych;
- obsługiwanie urządzeń służących do nanoszenia kleju i proszku ściernego na podłoże (z papieru lub płótna) przy produkcji papierów i płócien ściernych;
- obsługiwanie urządzeń do łączenia drobnoziarnistego materiału ściernego z substancjami wiążącymi o konsystencji stałej, półciekłej lub ciekłej przy wytwarzaniu past ściernych;
- prowadzenie obróbki tokarskiej ściernic: toczenie ściernic pierścieniowych i kształtowych, centrowanie i obróbka płaszczyzn ściernic prostych i kształtowych na różnych rodzajach obrabiarek, rozwiercanie na wiertarkach otworów w ściernicach płaskich i kształtowych, toczenie otworów i wyżłobień w tarczach ściernych o spoiwie ceramicznym i elastycznym;
- nadzorowanie i regulowanie użytkowanych urządzeń w trakcie pracy;
- kontrolowanie jakości i zgodności wytwarzanych wyrobów z wymogami określonymi w instrukcjach i normach;
- czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych urządzeń i narzędzi oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę