Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Suszarnik ceramiki i wyrobów gipsowych
Kod: 818119
Synteza: Obsługuje suszarnie przestrzenne i sztuczne (komorowe i tunelowe) przy suszeniu półfabrykatów ceramiki szlachetnej lub obsługuje suszarnie tunelowe przy suszeniu - dojrzewaniu suchych tynków i bloczków gipsowych.
Zadania zawodowe: określanie jakości i stopnia wilgotności półfabrykatów ceramicznych lub suchych tynków i bloczków gipsowych oraz ich przydatności do suszenia w suszarniach sztucznych;
sprawdzanie stanu technicznego suszarni i urządzeń współdziałających, aparatury kontrolno-pomiarowej, wentylatorów itp.;
obsługiwanie suszarni przestrzennych przez regulowanie dopływu czynnika suszącego i odprowadzanie powietrza wilgotnego, a także zabezpieczanie półfabrykatów przed szkodliwymi ruchami powietrza dzięki stosowaniu ekranów i innych zabezpieczeń;
obsługiwanie suszarni sztucznych niezautomatyzowanych przy suszeniu półfabrykatów ceramicznych, regulowanie przepływu powietrza, temperatury wewnątrz komór, pomiar wilgotności w poszczególnych komorach;
obsługiwanie suszarni tunelowych przy suszeniu półfabrykatów ceramicznych, kontrolowanie sposobu załadowania wózków i czasu ich przesuwu, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technologicznymi;
obsługiwanie suszarni tunelowych przy suszeniu - dojrzewaniu suchych tynków i bloczków gipsowych, zgodnie ze wskazaniami urządzeń kontrolno-pomiarowych i instrukcjami technologicznymi;
kontrolowanie jakości wysuszonych półfabrykatów;
wykonywanie drobnych napraw i konserwacji obsługiwanych urządzeń;
przestrzeganie obowiązujących zarządzeń oraz instrukcji bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę