Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń do mycia, napełniania i zamykania butelek
Kod: 818302
Synteza: Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia linii do rozlewu ciekłych produktów spożywczych w butelki ze szkła, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, z zachowaniem właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz przestrzegając przepisów, bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie automatycznych płuczek natryskowych do butelek nowych;
- obsługiwanie automatycznych i półautomatycznych myjni zamaczalnikowo-natryskowych do butelek zwrotnych, w tym przygotowywanie roztworów myjących, okresowe opróżnianie i czyszczenie wnętrza myjek;
- obsługiwanie różnego typu automatycznych maszyn rozlewniczych i zamykających (zakręcarek, kapslownic, korkownic) lub monobloków nalewająco-zamykających;
- obsługiwanie różnego typu automatycznych i półautomatycznych etykieciarek butelek i banderolownic;
- obsługiwanie automatycznych lub półautomatycznych wyładowarek butelek z transporterków i załadowarek butelek napełnionych;
- obsługiwanie odkręcarek butelek zwrotnych z nakrętką i myjki transporterków;
- okresowe mycie i dezynfekowanie urządzeń rozlewających w systemie zamkniętym (CIP);
- nadzorowanie pracy urządzeń, podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wystąpienia zakłóceń;
- utrzymywanie w czystości hali produkcyjnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - obsługiwanie maszyn pakujących butelki w kartony, folię termokurczliwą;
- obsługiwanie depaletyzatorów i paletyzatorów
- obsługiwanie linii rozlewniczych produktów chemicznych;
- nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę