Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Monter maszyn elektrycznych
Kod: 821204
Synteza: Wykonuje montaż maszyn elektrycznych różnych typów i wielkości, takich jak: transformatory mocy, różne typy silników, przetwornic, spawarek, dużych i średnich generatorów (turbo-, hydrogeneratorów) i inne maszyny prądu stałego; przygotowuje podzespoły do ich produkcji, posługując się specjalnym oprzyrządowaniem, przyrządami pomiarowymi i narzędziami, w zależności od stosowanej technologii wytwarzania i stopnia automatyzacji produkcji
Zadania zawodowe: przygotowywanie do montażu - nawijanie zespołu uzwojeń stojana i wirnika maszyn elektrycznych;
kompletowanie blach ferromagnetycznych rdzeni maszyn elektrycznych;
montowanie izolacji żłobkowej stojana i wirnika, a następnie montowanie przygotowanych cewek uzwojeń;
lutowanie zespołu cewek w grupy oraz wyprowadzanie końcówek do tabliczki przyłączeń;
lakierowanie i impregnowanie zamontowanych cewek w maszynach oraz ich suszenie i utwardzanie temperaturowe w piecach elektrycznych;
wykonywanie połączeń uzwojeń z komutatorem w przypadku przetwornic i maszyn prądu stałego;
montowanie w całość poszczególnych elementów, np. silnika asynchronicznego poprzez: montaż wirnika z łożyskami do stojana, pokryw czołowych, tabliczki zaciskowej, wentylatora z obudową itp.;
wyważanie statyczne i dynamiczne wirników;
wykonywanie pomiarów kontrolnych zmontowanego zespołu i przekazywanie ich na stację prób;
montowanie uzwojeń pierwotnych i wtórnych transformatorów na rdzeń z przekładkami, mocowanie i klinowanie cewek, zamykanie rdzenia z blach ferromagnetycznych;
montowanie w całość elementów transformatora z wyposażeniem i umieszczanie rdzenia z uzwojeniami w kadzi transformatora, mocowanie, montowanie przełącznika zaczepów izolatorów do połączeń strony pierwotnej i wtórnej, układu chłodzenia itp.;
napełnianie transformatora olejem izolacyjnym wraz z próbą szczelności - pomiary wstępne;
wykonywanie elektrycznych i mechanicznych maszyn na stacji prób wg specjalnych norm branżowych i PN/E;
organizowanie stanowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem wymagań bhp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę