Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Taksówkarz
Kod: 832205
Synteza:
Taksówkarz prowadzi samochody osobowe TAXI o dopuszczalnej ilości miejsc siedzących do 9 łącznie z kierowcą.
Głównym zadaniem pracy taksówkarza jest bezpieczny transport przewożonych osób i ich bagażu podręcznego. Dlatego taksówkarz musi doskonale znać i stosować przepisy prawa o ruchu drogowym oraz znać budowę i kontrolować stan techniczny kierowanego samochodu. Taksówkarz powinien przed jazdą wykonać podstawowe czynności mające na celu zapewnienie bezpiecznej jazdy samochodem. Do czynności tych należy sprawdzenie ilości paliwa i płynów eksploatacyjnych, stanu ogumienia, oświetlenia samochodu, sygnalizacji dźwiękowej samochodu, skuteczności działania hamulców i wyposażenia dodatkowego samochodu warunkującego bezpieczne przewożenie pasażerów. Dba o bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo przewożonych osób oraz innych użytkowników drogi. Prowadzi dokumentację jazdy w zakresie świadczonych usług. Zabezpiecza samochód przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane. Uczestnicząc w ruchu drogowym jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy kierowcy TAXI z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska;
  • przygotowywanie samochodu TAXI do jazdy oraz kompletowanie i zabezpieczenie dokumentów niezbędnych do wykonania zadania;
  • planowanie optymalnej trasy przejazdu;
  • kierowanie samochodem TAXI oraz dbanie o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi, a także przewożonych osób i bagażu;
  • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku);
  • wykonywanie czynności obsługowych oraz usuwanie drobnych usterek samochodu TAXI;
  • zabezpieczanie samochodu przed uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane;
  • prowadzenie dokumentacji taksometru oraz dokumentacji technicznej samochodu TAXI.
Taksówkarz powinien posiadać wykształcenie minimum na poziomie szkoły gimnazjalnej. Musi posiadać prawo jazdy minimum kategorii B oraz licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wskazana jest również znajomość w stopniu komunikatywnym języków obcych. Powinien również wykazywać się bardzo dobrą znajomością topografii obszaru prowadzenia działalności przewozowej, w szczególności usytuowanie zabytków, bazy noclegowo-gastronomicznej oraz wypoczynkowo-rekreacyjnej. Wskazane jest, aby brał udział w szkoleniach oraz kursach organizowanych w korporacjach przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe lub wyspecjalizowane szkoły i ośrodki szkoleniowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę