Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Aktualności

Aktywizacja bezrobotnych w sierpniu 2019 roku

W sierpniu 2019 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 8216...

Biuletyn informacyjny - sierpień 2019 roku

Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2019r.

Stopa bezrobocia lipiec 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.035,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Rady rynku pracy są gremiami opiniująco – doradczymi (z uprawnieniem stanowiącymi dotyczącymi niektórych kwestii Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na poziomie centrum) odpowiednio dla ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa oraz starosty powiatu. Są to: Rada Rynku Pracy, Wojewódzka Rada Rynku Pracy, ...

Historia – Europejska Strategia Zatrudnienia i Strategia Lizbońska   Strategia Lizbońska była kompleksowym programem gospodarczym Unii Europejskiej. Polska włączyła się w realizację Strategii Lizbońskiej wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w...

Informacja o rejestrach, prowadzonych przez Ministra Pracy i Wojewódzkie Urzędy Pracy, dotyczących agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, klasyfikacji zawodów i specjalności oraz standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń.

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień  1 września 2019 r. )   I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych : podstawowy (100%) (art. 72 ust. 1):  w okresie pierwszych 90 dni w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku ...

Rodzaj aktu Rozporządzenie Data uchwalenia aktu 2012.11.12 Miejsce ogłoszenia aktu Dz.U.12.1299 Miejsce ogłoszenia zmian aktu --- Załączniki Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy ...

Czym jest poradnictwo zawodowe i jakie są jego formy? Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy w...

Kim jest osoba niepełnosprawna? Osoba niepełnosprawna – to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskała odpowiednie orzeczenie. Jak otrzymać stopień...

Polacy poszukujący pracy w krajach Unii Europejskiej mogą korzystać z podjęcia pracy bez posiadania pozwolenia na pracę na podstawie funkcjonującego prawa do swobodnego przemieszczania się. W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii), a także w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Rodzaj aktu Rozporządzenie Data uchwalenia aktu 2012.11.12 Miejsce ogłoszenia aktu Dz.U.12.1299 Miejsce ogłoszenia zmian aktu --- Załączniki Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy ...

Kompendium wiedzy na temat poszukiwania pracy - gdzie i jak znaleźć pracę, w jaki sposób stworzyć własną ofertę oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Zatrudnienie cudzoziemców

Zatrudnianie obywateli państw trzecich w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze. Aktualne informacje o przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców znajdziecie Państwo na stronie ...

Polacy poszukujący pracy w krajach Unii Europejskiej mogą korzystać z podjęcia pracy bez posiadania pozwolenia na pracę na podstawie funkcjonującego prawa do swobodnego przemieszczania się. W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii), a także w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Godziny pracy Urzędu: pn – pt: 730 – 1530

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Dyrektora WUP w Toruniu odbywa się we wtorki w godzinach od 11:00 do 14:30, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie Urzędu pod nr tel. 056 669 39 00

Adres siedziby WUP Toruń:
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

e-mail (2)(3): wup@wup.torun.pl 
sekretariat tel: +48 56 669 39 00
kancelaria tel: +48 56 669 39 01
kancelaria fax: +48 56 669 39 99

więcej...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę