Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Robotnik portowy (doker)
Kod: 933306
Synteza: Wykonuje różnorodne prace fizyczne związane z załadowywaniem i rozładowywaniem statków w zależności od charakteru portu, rodzaju przyjmowanych w nim jednostek pływających, czy posiadanych kwalifikacji; organizuje przestrzeń magazynową dla towarów przypływających na statkach.
Zadania zawodowe:
 • wykonywanie czynności związanych z operacjami załadunkowymi i wyładunkowymi w porcie;
 • potwierdzanie pozycji wyładowanych i załadowanych kontenerów na planie ładunkowym oraz identyfikowanie i opisywanie kontenerów uszkodzonych oraz kontenerów bez plomb;
 • wykonywanie prac związanych z montażem i demontażem rur łączących urządzenia tankowca z systemem rurociągów lądowych przy obsłudze ładunków płynnych;
 • układanie drobnicy według wskazówek brygadzisty, lukowego lub hakowego, tak by wielkość i ciężar unosu nie przekraczały dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeładunkowych i pomocniczego osprzętu przeładunkowego oraz aby w czasie transportu nie nastąpiło wysunięcie lub upadek ładunku;
 • wykonywanie prac związanych z rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunków w ładowniach i na pokładach statków, wewnątrz kontenerów, w środkach transportu lądowego, na placach składowych i w magazynach portowych (paletowanie, budowanie stosów itp.);
 • podawanie sygnałów dźwignicowemu lub windziarzowi dla umożliwienia im bezpiecznego przemieszczania ładunków (unosów) w relacjach burtowych załadunkowych i wyładunkowych przy ograniczonym polu widzenia operatora dźwignicy oraz podawanie sygnałów ostrzegawczych robotnikom zajętym przeładunkiem;
 • współpracowanie z dźwignicowym żurawia chwytakowego w zakresie operowania chwytakiem w ładowniach statku i zasobniach składowych, w tym zahaczanie lub odhaczanie unosów;
 • zabezpieczanie ładunku przed kradzieżą, ubytkiem i niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych;
 • utrzymanie porządku i czystości na składowiskach (w magazynach i na placach składowych), wybieranie resztek ładunków sypkich z ładowni statku lub innych środków transportu (np. z węglarek);
 • rozpoznawanie napisów oraz znaków informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych na opakowaniach w transporcie morskim;
 • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • wykonywanie napraw uszkodzonych opakowań jednostkowych;
 • wykonywanie prac manipulacyjnych związanych z odprawą celną ładunków.

partners

shortcut-links

 go-to-top