Gwarancje dla młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Gwarancje dla młodzieży

Informacje nt. trwającego procesu negocjacji prowadzonych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 w Poddziałaniu 1.2.1 PO WER

Informujemy, iż w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego trwa proces negocjacji z 31...

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-004-18 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18. Zmiany dotyczą m.in. trybu...

Narada z dyrektorami powiatowych urzędów pracy.

W dniu 1 marca 2019 r. w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się narada z Dyrektorami Powiatowych Urzędów Pracy województwa kujawsko-pomorskiego. Przedmiotem spotkania było omówienie...

Zaktualizowany harmonogram konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaktualizował informacje nt. terminu oceny merytorycznej przedstawione w harmonogramie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18 w ramach...

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-004/18 w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER

Najczęściej zadawane pytania (wraz z odpowiedziami) do trwającego konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-004/18 dla Poddziałania 1.2.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój Sposób...

Zmiany do regulaminu konkursu POWR.01.02.01-IP.23-04-004/18

Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia stawek jednostkowych w przypadku wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz uzupełnienia informacji nt. stawek maksymalnych w...

Spotkanie informacyjne dla podmiotów planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu informacyjnym dla organizacji planujących aplikować o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłoszonego obecnie konkursu...

Informacja o wdrażaniu projektów pozakonkursowych PO WER przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

W dniach 19 i 20 grudnia 2018 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu województwa kujawsko-pomorskiego, a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o...

Informacja o projektach PO WER Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do dofinansowania

13 grudnia 2018 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 1.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Osi priorytetowej I  Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z...

Wyświetlanie 11 - 20 z 90 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę