Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe RPO WK-P

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania w ramach III tury konkursu wniosków o dofinansowanie projektu...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

Zamknięcie konkursu 8.5.2 Wsparcie Outplacementowe RPO WK-P Konkurs nr nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 został zamknięty Uchwałą nr 4/154/17...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę