Aktualność - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe RPO WK-P

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę