Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

4,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec czerwca 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Rady rynku pracy są gremiami opiniująco – doradczymi (z uprawnieniem stanowiącymi dotyczącymi niektórych kwestii Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na poziomie centrum) odpowiednio dla ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa oraz starosty powiatu. Są to: Rada Rynku Pracy, Wojewódzka Rada Rynku Pracy, ...

Historia – Europejska Strategia Zatrudnienia i Strategia Lizbońska   Strategia Lizbońska była kompleksowym programem gospodarczym Unii Europejskiej. Polska włączyła się w realizację Strategii Lizbońskiej wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w...

Informacja o rejestrach, prowadzonych przez Ministra Pracy i Wojewódzkie Urzędy Pracy, dotyczących agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, klasyfikacji zawodów i specjalności oraz standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń.   Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) Rejestr Instytucji...

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 lipca 2024 r. )   I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych : podstawowy (100%) (art. 72 ust. 1):  w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku w okresie kolejnych dni posiadania...

Rodzaj aktu Rozporządzenie Data uchwalenia aktu 2020.04.14 Miejsce ogłoszenia aktu Dz.U.2020.667 Miejsce ogłoszenia zmian aktu --- Załączniki Dz.U.20.667.pdf (pdf, 351 KB)

Czym jest poradnictwo zawodowe i jakie są jego formy? Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez powiatowe urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach pracy. Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy przez pracownika urzędu pracy w...

Kim jest osoba niepełnosprawna? Osoba niepełnosprawna – to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskała odpowiednie orzeczenie. Jak otrzymać stopień...

Polacy poszukujący pracy w krajach Unii Europejskiej mogą korzystać z podjęcia pracy bez posiadania pozwolenia na pracę na podstawie funkcjonującego prawa do swobodnego przemieszczania się. W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii), a także w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Rodzaj aktu Rozporządzenie Data uchwalenia aktu 2020.04.14 Miejsce ogłoszenia aktu Dz.U.2020.667 Miejsce ogłoszenia zmian aktu --- Załączniki Dz.U.20.667.pdf (pdf, 351 KB)

Kompendium wiedzy na temat poszukiwania pracy - gdzie i jak znaleźć pracę, w jaki sposób stworzyć własną ofertę oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Jak szukać pracy? Jak przygotować CV? Jak napisać list motywacyjny? Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Przygotowanie ogłoszenia o...

Zatrudnienie cudzoziemców

Zatrudnianie obywateli państw trzecich w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze. Aktualne informacje o przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców znajdziecie Państwo na stronie ...

Polacy poszukujący pracy w krajach Unii Europejskiej mogą korzystać z podjęcia pracy bez posiadania pozwolenia na pracę na podstawie funkcjonującego prawa do swobodnego przemieszczania się. W krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. w krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii), a także w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Godziny pracy Urzędu: pn – pt: 730 – 1530

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Dyrektora WUP w Toruniu odbywa się we wtorki w godzinach od 11:00 do 14:30, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie Urzędu pod nr tel. 056 669 39 00

Adres siedziby WUP Toruń:
ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

Możesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy online.
 
sekretariat tel: +48 56 669 39 00
kancelaria tel: +48 56 669 39 01

więcej...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę