Aktualność - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Lista projektów spełniających kryteria wyboru projektów, w tym wybranych do dofinansowania w ramach I cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę