Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

 • Informacja dot. zmiany Rocznego Planu Działania dla Osi I PO WER

  Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), działając na podstawie uchwały nr 55 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w Rocznych Planach Działania na 2016 r. dla Osi I PO WER, 5 kwietnia 2016 r. zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2016 dla I Osi...

 • Podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Osi priorytetowej 8 RPO WK-P

  W dniu 11 kwietnia 2016 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o...

 • Spotkanie z Dyrektorami powiatowych urzędów pracy.

  W dniu 11 kwietnia 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie z dyrektorami powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko pomorskiego. Na spotkaniu zostało podpisanych 20 umów z powiatowymi urzędami pracy na realizację projektów w ramach Działania 8.1 " Podniesienie aktywności zawodowej...

 • Podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Osi priorytetowej 8 RPO WK-P

  W dniu 11 kwietnia 2016 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o...

 • Podręcznik Beneficjenta dotyczący użytkowania SL2014 - Podręcznik Beneficjenta IP WUP

  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się do rozliczania realizowanego projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz komunikowania się z...

 • Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.1

  Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2016 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 8...

 • Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  Informujemy, że Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Załączniki ...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko- pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy...

 • Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta (SL 2014 v1.4)

  WUP w Toruniu informuje, iż zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta (do SL2014 wersja 1.4). Aktualizacja jest związana z planowanymi w najbliższym czasie modyfikacjami w systemie. Dla ułatwienia materiał zapisany jest w trybie rejestruj zmiany, aby można było w łatwy sposób zidentyfikować wszystkie opracowane...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 8.1 RPO WK-P

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór, który stanowi wezwanie w rozumieniu art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014...

Wyświetlanie 1 251 - 1 260 z 1 292 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę