Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

Aktywizacja bezrobotnych w lipcu 2019 roku

W lipcu 2019 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 8521 nowych bezrobotnych (o 24,2% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 11,8% mniej niż w lipcu 2018 roku)....

Biuletyn informacyjny - lipiec 2019 roku

Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego" za lipiec 2019 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01...

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2019 roku

Publikujemy Informację wstępną o rynku pracy w lipcu 2019 roku, przygotowaną na podstawie meldunków o rynku pracy przekazanych przez powiatowe urzędy pracy województwa...

Możliwość uczestnictwa w projekcie kompleksowej rehabilitacji

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski informuje, że ruszył nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej...

Analiza "Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku"

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował opracowanie  „ Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r." Publikacja zawiera...

Analiza „Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku”

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował analizę. „Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 roku". Publikacja zawiera dane o studentach...

Konsultacje Komisji Europejskiej dot. zatrudnienia osób młodych

Pragniemy zachęcić Państwa do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej dot. zatrudnienia osób młodych. Konsultacje skierowane są do instytucji zaangażowanych w realizację...

Konsultacje społeczne dokumentu „Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027”

Informujemy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne dokumentu „Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027" określającego strategię...

Województwo na tle Polski w końcu czerwca 2019 roku

Publikujemy prezentację Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw w końcu czerwca 2019 roku. Opracowanie przygotowano...

Komunikat w sprawie zmiany czasu trwania oceny formalno-merytorycznej w ramach Konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18

Informujemy, że w ramach RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w ramach...

Wyświetlanie 21 - 30 z 455 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę