Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

 • Komunikat dotyczący konkursu 8.2.1 RPO WK-P

  Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 2/29/17 z 18 stycznia 2017 r. zatwierdził aktualizację Regulaminu Konkursu nr...

 • Zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie”

  Poniżej zamieszczamy zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „zatrudnienie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.  Załączniki ...

 • Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17 dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata...

 • Informacja w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w ramach I tury konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 żaden ze złożonych wniosków o dofinansowanie nie spełnił...

 • Ogłoszenie o naborze projektów konkursowych w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER (POWR.01.02.02-IP.23-04-003/17)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach IV tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe RPO WK-P

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania w ramach III tury konkursu wniosków o dofinansowanie projektu...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe RPO WK-P

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania w ramach III tury konkursu wniosków o dofinansowanie projektu...

 • Aktualizacja Rocznego Planu Działania na 2017 r. w ramach PO WER

  Informujemy, że 22 listopada 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży zatwierdził zmianę Rocznego Planu Działania na 2017 r. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Zmiana dotyczy wprowadzenia do RPD na 2017 r. nowego konkursu w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych PO WER....

 • Lista wniosków podlegających ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących podlega 1 wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach konkursu nr...

Wyświetlanie 421 - 430 z 501 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę