Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

 • Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta dotyczącego użytkowania SL2014 - Podręcznik Beneficjenta IP WUP (wersja 1.1)

  Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązuje się do rozliczania realizowanego projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz komunikowania się z...

 • Najczęściej zadawane pytania - Poddziałanie 1.2.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z listą pytań i odpowiedzi dotyczących konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16 w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Załączniki FAQ PO WER - lipiec...

 • Prezentacje ze spotkania dot. Poddziałania 1.2.2 PO WER - 28 czerwca 2016 r.

  Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu dot. aplikowania w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER, które miało miejsce 28 czerwca 2016 r. w Business Link w Toruniu. Załączniki Prezentacje ze spotkania 2016-06-28 w Business Link Toruń (zip,...

 • Umowy podpisane w Poddziałaniu 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój - 30.06.2016 r.

  Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w czerwcu 2016 r. zawarł 1 umowę o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym łącznie zostało zawartych 12 umów z Beneficjentami w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. ...

 • Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój

  Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w Regulaminie konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16. Poniżej przedstawiamy informacje na temat zmian oraz zamieszczamy dokumenty, które uległy zmianie. ...

 • Spotkanie informacyjne dot. konkursu dla Poddziałania 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Business Link przy ul. W. Łokietka 5 w Toruniu (sala nr 1, VI piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem w ramach konkursu...

 • Spotkanie informacyjne w związku z ogłoszeniem konkursu RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że w dniu 21 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w Hotelu Filmar **** przy ul. Grudziądzka 45 w Toruniu (sala w centrum konferencyjnym na...

 • Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014 - wersja 1.5

  WUP w Toruniu informuje, iż zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta (do SL2014 wersja 1.5). Dla ułatwienia materiał zapisany jest w trybie rejestruj zmiany, aby można było w łatwy sposób zidentyfikować wszystkie opracowane modyfikacje oraz różnice w porównaniu z poprzednią wersją podręcznika. Aktualizacji uległa...

 • Umowy podpisane w ramach konkursu w Poddziałaniu 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój (konkurs POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł 11 umów z beneficjentami w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Załączniki Zestawienie umów...

 • Ogłoszenie o konkursie dla Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie...

Wyświetlanie 431 - 440 z 486 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę