Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

 • Biuletyn informacyjny - październik 2018 roku

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego" za październik 2018 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne. Składa się on z części opisowej (w formacie PDF) oraz z aneksu statystycznego (w formacie...

 • Województwo na tle Polski we wrześniu 2018 roku

  Według stanu w końcu września 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 70 092 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 5. miejsce w kraju. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zmniejszyła się o 0,8%, a w stosunku do...

 • Informacja sygnalna z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2018 roku

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało „Informację sygnalną z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2018 r." Informacja sygnalna w I półroczu 2018 r. dla województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły dotyczące, obowiązującej od 2015 r., metodologii badania, a także dane dla...

 • Aktywizacja bezrobotnych we wrześniu 2018 roku

  We wrześniu 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 10 464 nowych bezrobotnych (o 10,2% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 14,5% mniej niż we wrześniu 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 21,2% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie...

 • Biuletyn informacyjny - wrzesień 2018 roku

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego" za wrzesień 2018 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne. Składa się on z części opisowej (w formacie PDF) oraz z aneksu statystycznego (w formacie...

 • Województwo na tle Polski w sierpniu 2018 roku

  Według stanu w końcu sierpnia 2018 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 70 633 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 5. miejsce w kraju. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zmniejszyła się o 1,2%, a w stosunku do...

 • Kryteria ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów w 2019 roku

  W dniu 24 września 2018 roku – Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpatrzyli i podjęli Uchwałę Nr XLIX/805/18 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu o dofinansowanie projektu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 dla Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie

  Aktualizacja Rejestru umów zawartych w ramach poddziałania 8.2.2 RPO WK-P  - Konkurs RPKP.08.02.02-IP.01-04-007.18 (4.03.2020 r.) WUP w Toruniu...

 • Aktywizacja bezrobotnych w sierpniu 2018 roku

  W sierpniu 2018 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 9493 nowych bezrobotnych (o 1,8% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 7,6% mniej niż w sierpniu 2017 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 15,1% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie...

 • Biuletyn informacyjny - sierpień 2018 roku

  Opublikowano Biuletyn Informacyjny WUP w Toruniu: „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego" za sierpień 2018 r. W Biuletynie wykorzystano dane ze Sprawozdania MRPiPS-01 o rynku pracy oraz informacje własne. Składa się on z części opisowej (w formacie PDF) oraz z aneksu statystycznego (w formacie...

Wyświetlanie 11 - 20 z 64 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę