Aktualność - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę